bakarlah air ambil abunya

Maksud: Benda yang mustahil boleh diperoleh