bakar tiada berbau

Maksud: Menyatakan tidak percaya pada cerita orang

berkongsi