balik hati

Maksud: Berubah pendirian.

Contoh ayat: Dia telah berbalik hati dan tidak jadi meninggalkan kampungnya.

berkongsi