baling-baling di atas bukit

Maksud: Tidak tetap pendirian (hati dan lain-lain)