bapa borek, anak rintik

Maksud: Anak menurut baka, kelakuan dan lain-lain dari bapanya.

berkongsi