sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

Maksud: Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal.

berkongsi