bapa burik anaknya tentu rintik

Maksud: Anak itu menurut baka ayahnya