barang siapa menggali lubang, ia juga terperesuk ke dalamnya

Maksud: Barang siapa yang berniat jahat terhadap orang lain, ia sendiri akan mendapat kecelakaan