barang siapa yang ketuk dialah yang bertelur

Maksud: Orang yang berasa tersinggung oleh sesuatu sindiran itulah yang telah melakukan perkara yang disindirkan itu

berkongsi