baru hendak bertunas sudah dipetik, lama-lama matilah pokoknya

Maksud: Baru sedikit mendapat keuntungan sudah memboros-boros

berkongsi