bawah angin

Maksud: Negeri-negeri di sebelah Timur.

Contoh ayat: Kapal itu belayar ke negeri bawah angin.

berkongsi