bawa tempurung

Maksud: Minta sedekah

Contoh ayat: Kita masih gagah dan kuat. Kita tidak perlu bawa tempurung.

berkongsi