belah dada lihatlah hati

Maksud: Berkata dengan benar

berkongsi