biasa di sayak dibawa ke dulang, biasa di awak ke orang

Maksud: Orang yang suka mencela orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi diri sendiri pun gemar melakukannya

berkongsi