belayar atas angin

Maksud: Berbuat sesuatu atas perbelanjaan orang lain

berkongsi