bermain api letup

Maksud: Barang siapa yang melakukan kejahatan, akan kena akibatnya kelak

berkongsi