belum beranak sudah ditimang, belum duduk sudah berlunjur

Maksud: Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksud

berkongsi