belum bergigi hendak mengunyah

Maksud: Hendak mengerjakan sesuatu padahal belum cekap lagi

berkongsi