belum bergigi sudah hendak menggigit

Maksud: Hendak berkuasa padahal belum lagi mempunyai kekuasaan

berkongsi