belum berkilat sudah berbalam, bulan sangkap tiga puluh

Maksud: Perkara (hal) yang sudah cukup jelas (terang)

berkongsi