belum berkuku hendak mencubit

Maksud: Belum berkuasa sudah hendak menegur-negur (memerintah dan lain-lain) orang

berkongsi