belum berkuku hendak menggaruk

Maksud: Belum berkuasa sudah hendak menegur-negur (memerintah dan lain-lain) orang

berkongsi