belum dipanjat asap kemenyan

Maksud: Belum berkahwin

berkongsi