belum disuruh, sudah pergi, belum dipanggil, sudah datang

Maksud: Orang yang faham akan maksud sesuatu isyarat / Perihal orang yang arif dan rajin

berkongsi