belum duduk sudah berlunjur

Maksud: Belum mendapat sesuatu yang dihajati sudah bergembira terlebih dahulu.

berkongsi