belum duduk berlunjur dulu

Maksud: Belum memperoleh sesuatu yang dikehendaki, sudah bergirang hati lebih dahulu

berkongsi