benci akan mencit rengkiang disunu

Maksud: Sebab takut akan bahaya yang kecil dibuang keuntungan yang besar

berkongsi