bendera pusaka

Maksud: Bendera yang paling awal dikibarkan apabila negara diumumkan merdeka

berkongsi