beralih kain di balik rumah; beralih cakap di balik lidah

Maksud: Tidak menepati janji

berkongsi