topang menopang

Maksud: Tolong menolong

berkongsi