berani menjual, berani membeli

Maksud: Apa-apa yang dikerjakan (dikatakan), hendaklah ditimbang-timbang (jangan mengenai orang lain)

berkongsi