berani pegang, berani tanggung

Maksud: Tiap-tiap yang dicakapkan akan berani pula dikerjakan

berkongsi