beras basah

Maksud: Sesuatu yang tidak berguna lagi

berkongsi