beras lembap

Maksud: Sesuatu yang tidak berguna lagi