tangan jahat

Maksud: Suka melakukan perbuatan jahat.

berkongsi