berat telinga

Maksud: Pendengaran seseorang kurang jelas.