berbaur bagaikan muntah, bercerai bagaikan demam

Maksud: Orang yang bersaudara itu, kalau berdekat berbantahan, jika berjauhan sangat rindu akan yang lain

berkongsi