berbuat kerja seperti mak jujai

Maksud: Orang yang selalu meninggalkan pekerjaan terbengkalai

berkongsi