berbuat muka

Maksud: Berpura-pura menunjukkan sifat mesra dan hormat