berdikit-dikit, lama-lama menjadi bukit

Maksud: Berjimat-cermat membawa kesenangan

berkongsi