berdiri sama tegak, duduk sama rendah

Maksud: Sama setaraf, sejajar dengan

berkongsi