berhati sabil

Maksud: Bersemangat untuk mempertahankan atau menegakkan agama

berkongsi