berkelahi dengan orang tak berambut

Maksud: Berkelahi (berselisihan) dengan orang yang rendah tarafnya atau kurang sempurna akalnya

berkongsi