berkelahi di ekor alahan

Maksud: Memperdebatkan perkara kecil atau perkara yang sudah selesai

berkongsi