berkepanjangan bagai agam

Maksud: Perbuatan (perkataan) yang berlarut-larut