berkeras tidak berkeris

Maksud: Bertindak keras tetapi tidak berupaya mempertahankan diri