berketak ayam, tahu akan bertelur atau tidak

Maksud: Orang yang bijaksana dapat mempertimbangkan sama ada seseorang itu bercakap benar atau bohong, berilmu atau tidak

berkongsi