berketak dulu sebelum bertelur

Maksud: Bersuka-ria dan bermegah-megah kerana mengharapkan keuntungan daripada sesuatu pekerjaan yang belum dilakukan

berkongsi