berkocak tanda tak penuh

Maksud: Orang yang suka bercakap banyak itu menunjukkan pengetahuannya kurang (atau cetek)