berlurah di balik pendakian

Maksud: Ada kehendak (maksud) yang tersembunyi

berkongsi